Cestovatelské zájezdy s batohem

PERU ZEMĚ SVĚTOVÝCH NEJ

 

Exkluzivně pro CK Latintour připravili Mgr. Kamila Šimková Broulová a Vladimír Šimek, novináři, dokumentaristé, autoři knihy Zápisky z cest po Jižní Americe. Spolu s Přírodovědeckou fakultou UK Praha organizovali a zúčastnili se expedic Hatun Mayu k pramenům Amazonky, jsou autory unikátního projektu zkoumajícího fungování stínů na inckých „slunečních“ kamenech.

termínyzájezdletenka
14. 6. - 30. 6. 2014 49 200 Kč 32 000 Kč

REZERVOVAT

Počet rezervací
Termín
Jméno a příjmení *
Adresa
Telefon *
E-mail *
Poznámka
3 + 1 = (ochrana proti spamu)

* povinný údaj

(rezervace je platná 10 dní, není-li dohodnuto jinak)


Sníte o tom stát u pramenů nejdelšího veletoku na naší planetě - Amazonky,rádi byste pluli po nejvýše položeném splavném jezeře světa, toužíte putovat nejhlubším kaňonem na Zemi či poznat nejvýznamnější památky kdysi největší indiánské říše? Pokud ano, pak je naše nová trasa určena právě Vám...


Peru je z hlediska přírodního i kulturního dědictví jednou z nejpestřejších zemí naší planety a není proto divu, že nabízí hned několik světových unikátů. A co nás tedy během 16 dnů v Peru čeká a nemine?

Metropole říše Inků Cuzco, proslulý sluneční chrám Coricancha, pevnost Sacsayhuamán, Vitcos a záhadná skála Yuraq Rumi v pohoří Vilcabamba, sídlo inckých panovníků Ollantaytambo, magické Machu Picchu, posvátné jezero Titicaca, "bílé město" Arequipa, Chivay v údolí řeky Colca, prameny Amazonky v Cordillera de Chila, Údolí vulkánů, kaňon řeky Cotahuasí, záhadné petroglyfy kultury Wari v Toro Muerto, koloniální centrum Lima


1.den:   Večerní přílet do Limy a ubytování v hotelu.
2.den:  Brzy ráno přeletíme z Limy do Cuzca, po ubytování se necháme okouzlit hlavním městem kdysi nejmocnější říše západní polokoule - Inků. V jeho úzkých uličkách i na kamenných náměstích se staneme svědky střetu incké a španělské architektury, prozkoumáme i proslulý chrám Slunce Coricancha.
3.den:  Ráno si prohlédneme úžasnou megalitickou pevnost Sacsayhuamán s ohromujícími hradbami vybudovanými z obrovských balvanů, z nichž některé váží i přes 100 t. Pak pronajatým mikrobusem vyšplháme do sedla Málaga (4330m n.m.) pod zasněženým vrcholem Monte Veronica. S několika zastávkami na odpočinek a fotografování budeme pokračovat do pohoří Vilcabamba, posledního útočiště Inky Manca, až do vesnice Huancacalle. Spát budeme v místním skromném hostálu.
4den:  Ráno nás čeká půldenní nenáročný trek k inckému sídlu Vitcos a dále k záhadnému "kamennému počítači", který poodhalil roušku tajemství, do níž se tento podivně otesaný obří balvan dosud halil. Odpoledne odjedeme do městečka Ollantaytambo na břehu posvátné řeky Urubamba. Spát budeme v hotelu.

více o YURAQ RUMI...


5.den:
  Až do pozdního odpoledne se budeme toulat po Ollantaytambu, opevněném inckém sídle, k němuž se váže jedna z nejznámějších inckých legend a kde Inkové údajně pohřbívali srdce svých zesnulých vládců. K večeru odjedeme vlakem údolím řeky Urubamba do Agua Calientes. Ubytování, možnost koupání v termálních pramenech.
6.den:  Od brzkého rána až do pozdního odpoledne se budeme věnovat posvátnému sídlu Inků - Machu Picchu. Ti zdatnější si mohou tento novodobý div světa prohlédnout i z ptačí perspektivy, z vrcholu Huayna Picchu. Večerním vlakem se vrátíme do Cuzca, kde ještě před spaním můžeme z internetové hospůdky poslat domů naše fotografické úlovky.       

7.den: Ráno se pohodlným autobusem přesuneme z Cuzca na břeh jezera Titicaca, do Puna. Odpoledne budeme autem i pěšky v rámci aklimatizace hledat krásné vyhlídky na jezero, fakultativně je možné si prohlédnout Sillustani, pohřebiště Collů na břehu nedalekého jezera Umayo.                                                                                                                                                                                                               

8. den: Lodí se hned po ránu dostaneme na proslulé plovoucí ostrovy Los Uros k lidem "černé krve", jak si jejich obyvatele říkají a sami sebe povyšují nad ostatní příslušníky lidské rasy. Budeme určitě překvapeni, co vše se dá vyrobit z jezerního rákosu totora,.Odpoledne odjedeme pohodlným autobusem do města Arequipa.                                                                                          

9. den: Společně si prohlédneme klášter La Compaňía a pak až do odpoledne se budeme procházet malebnými uličkami koloniálního města Arequipa vybudovaného z bílého sopečného tufitu přímo pod vulkány Misti a Chachani, jejichž bílé vrcholy svítí v modré obloze vysoko nad městem. I proto se mu  přezdívá La ciudad blanca (Bílé město). Fakultativně prohlídka rozsáhlého komplexu kláštera Santa Catalina s "pikantní" historií údajně prostopášných sester. Odpoledne odjedeme busem do horského městečka Chivay v údolí řeky Colca. Přenocujeme v hotelu.                                                                                                                 

10. den: Od časného rána budeme stoupat v terénních autech k pramenům Amazonky až do nadmořské výšky bezmála 5000 m. Pokusíme se dojet co nejblíže, ale krátký pochod nás jistě nemine. Dojdeme postupně k oběma hlavním pramenům ve výšce 5150 m n.m. Na místě se seznámíme s historií poznávání nejdelší řeky světa i s prací českých vědců, kteří oblast pramenů jako první na světě v letech 1999 a 2000 v rámci expedic Hatun Mayu detailně změřili. Přespíme u pramene ve stanech.

více o pramenech Amazonky...


11. den:
Po snídani z vlastních zásob se vydáme bez batohů na krátký nenáročný trek údolím v oblasti pramenů. Později se jistě rádi posadíme do našich terénních vozů 4x4, které nás dovezou do horského městečka Cailloma, kde v hostálu přespíme.                                             

12. den: Z Cailloma budeme pokračovat do Cotahuasí se zastávkou v Údolí vulkánů (Valle de los volcanos). Vzhledem k malé velikosti zdejších "minisopek" můžeme vystoupat až k jednomu z kráterů. Noc strávíme v hostálu ve městečku Cotahuasí.                                                               

13. den: Čeká nás celodenní trek až k vodopádům Sipia nejhlubším  kaňonem světa, který zde vytvořila řeka Cotahuasí. V doprovodu mul půjdeme starou inckou stezkou i po závěsných mostech nad řekou v malebné, divoké krajině připomínající scenérie z filmových westernů. Vrátíme se do Cotahuasí, kde ještě jednou přespíme.                                                              

14.den: Hned ráno vyrazíme na cestu do Arequipy. Cestou jistě neodoláme a zastavíme se, abychom si mohli vyfotografovat kouzelné scenérie vysokohorské krajiny kolem druhé nejvyšší hory Peru Nevado Coropuna (6377 m n.m.). Navštívíme také unikátní místo Toro Muerto, kde na několika tisících petroglyfech (skalních rytinách) budeme moci  luštit "zprávy" předincké kultury Wari. Večer dorazíme do Arequipy, kde přenocujeme v hotelu.                                                    

15.den: Letecky se přesuneme do Limy, prohlédneme si centrum města včetně katedrály s údajnými ostatky dobyvatele říše Inků Francisca Pizarra. Pojedeme se i po tradičním tržišti, abychom sobě či svým blízkým mohli z Peru přivézt nějaký suvenýr.                                       

16.den: Návrat do Prahy

 

 

 

Cena zahrnuje: průvodce, dopravu, ubytování

Cena nezahrnuje: fakultativní výlety, stravu, vstupné do památek


Termíny:

číslo zájezdu termíncena zájezduCena INKA    cena letenkypoznámka
1403 14.6.-30.6.2014 49 200 Kč  32 000 Kč


KDO  OBJEVIL  PRAMENY  AMAZONKY?

Účastníkům naší nové trasy se nabízí jedinečná příležitost dostat se na místo, kam se vydalo jen velmi málo Evropanů…..Důvod je prostý. Ještě donedávna totiž o jeho významu svět nevěděl.  

Od samého počátku, kdy se první Evropané ocitli u ústí Amazonky, vydávala řeka svá tajemství jen velmi pomalu. Tím největším, které si po staletí schovávala, bylo právě místo jejího pramene. Názorů a domněnek byla celá řada. Údaje o délce Amazonky se proto v minulosti měnily a prvenství jí bylo dlouho upíráno – dokud nebyl nalezen skutečný pramen. Do jejího poznávání významnou měrou přispěli i lidé z malé zemičky v srdci vzdálené Evropy – z Čech. Už na konci 17. století totiž vzniká první přesná mapa tohoto veletoku z pera jezuitského misionáře z Trutnova – Samuela Fritze. Unikátní kartografické dílo znamenalo průlom v poznávání této části jihoamerického kontinentu a všeobecně platilo bezmála tři století včetně údaje o pramene Amazonky v jezeře Lauricocha. Teprve v polovině minulého století se objevují první družicové a letecké snímky, mapy přesných měřítek, a tak vychází na světlo světa skutečnost, že druhá zdrojnice Amazonky – Ucayali je o téměř 500 km delší než Fritzem určený Maraňon (Amazonka totiž nese svůj název teprve až od soutoku těchto dvou řek). Další expedice se proto vydávaly do jihoperuánských And hledat pramen Ucayali. S konečnou definicí pak přišly až české expedice Hatun Mayu (v jazyce kečua „Velká voda“) organizované V. Šimkem, Mgr. Kamilou Šimkovou Broulovou  a Přírodovědeckou fakultou UK Praha v letech 1999 a 2000. Stanovily „novou“ délku Amazonky na 7062km a uzavřely tak jednu z kapitol výzkumu v geografii….(K. Šimková Broulová a V. Šimek natočili o expedicích film pro ČT nazvaný „Kde pramení Amazonka“, publikovali o nich v magazínu KOKTEJL (květen 2001) a ve svých knihách Samuel Fritz – české stopy na březích Amazonky a Zápisky z cest po Jižní Americe)

YURAQ  RUMI

O záhadně otesaném inckém kameni Yuraq Rumi (též Ňusta hispaňa – v kečua „čůrající princezna“) psal už v 16. století misionář otec Calancha. Na svém tažení po inckých památkách k němu roku 1911 dorazil také slavný objevitel Machu Picchu Hiram Bingham. Odkaz Inků zahalený rouškou tajemství, jehož je i tento kámen důkazem, láká vědce a badatele z celého světa i dnes, na prahu 21. století. V létě roku 2005 se k nim přidal i tým českých odborníků vedený Vladimírem Šimkem za podpory INC v Cuzcu (peruánský národní kulturní institut). Cílem zcela unikátního projektu bylo zjistit, jakou úlohu plnil ve vztahu ke Slunci. To v životě Inků totiž nehrálo jen roli duchovní, ale i zcela praktickou. Stíny se na zdech a vybraných kamenných objektech zřejmě pohybovaly a obrazce, jež vytvářely, mohly být signály pro určité události a nejrůznější svátky…. Bylo však nemožné sledovat pohyb stínů na Yuraq Rumi po celý rok.  Cílem několikadenního měření balvanu, patrně největšího, jaký kdy Inkové otesali, bylo proto získat data pro vytvoření tzv. drátového modelu a posléze 3D modelu, který byl přesnou zmenšeninou skutečného objektu a s nímž bylo možné v počítači pohybovat, zvětšovat jeho jednotlivé části a detailně sledovat průchodu stínů na různých stranách či upravených plochách kamene. K tomu nakonec posloužil speciální software používaný v běžné praxi architekty při projektování domů, který při zadání zeměpisných souřadnic umožňuje simulovat přesný pohyb stínů po celý rok, minutu po minutě. Výsledky celého projektu uveřejnili autoři (Vladimír Šimek a Mgr.Kamila Šimková Broulová) v dokumentárním filmu pro ČT a v magazínu National Geographic, červenec 2006)

 


zpět <<<

Zájezd PERU ZEMĚ SVĚTOVÝCH NEJ | foto V.Šimek SMK

Zájezd PERU ZEMĚ SVĚTOVÝCH NEJ | foto V.Šimek SMK

Zájezd PERU ZEMĚ SVĚTOVÝCH NEJ | foto V. Šimek SMK

Zájezd PERU ZEMĚ SVĚTOVÝCH NEJ | foto V.Šimek SMK

Zájezd PERU ZEMĚ SVĚTOVÝCH NEJ | foto V. Šimek SMK

Zájezd PERU ZEMĚ SVĚTOVÝCH NEJ | foto V. Šimek SMK

Zájezd PERU ZEMĚ SVĚTOVÝCH NEJ | foto V. Šimek SMK

Zájezd PERU ZEMĚ SVĚTOVÝCH NEJ | 2.den let do Cuzca

více fotografií PERU ZEMĚ SVĚTOVÝCH NEJ >>>